۲۳ میزان ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۳ میزان ۱۳۹۷

چه کسانی پارلمان را مترقی خواهند نمود؟

در جواب باید گفت کسانی می توانند که قدرت وتوان فهم چند امر مهم ذیل را داشته باشند 

۱ – باورمند باشند که فقر ریشه ی تمامی فساد درکشور هست از فقر وناداری بخاطر عرضه ی اندک وتقاضای زیاد برای دسترسی به امکانات وسمت های دولتی قطب بندی قومی منطقوی اغاز گشته ودرپیرامون ان هزاران جنایت دیگر سبز می نماید درواقع نوعی از بزکشی در میدان کوچک وجمعیت فراوان صورت گرفته وتنها کسانی برنده خواهند بود که قدرت وبازوی توانمند داشته ودیگران را زیر پا له نمایند نتیجه ای چنین واقعیت تلخ فساد گسترده وغیر قابل اصلاح در دولت فقر وبی کاری وسرقت دربین جامعه و… وابستگی وبی حیثیتی کشور به خارج وجنگ های نیابی بر محور منافع دیگران خواهد بودکه عینا انرا مشاهده می نماییم .

۲ – اشنایی با ظرفیت کلان اقتصادی داشته باشند یعنی بدانند که افغانستان سالانه بیش از ۷۵ ملیار متر مکعب اب شیرین تولید می نماید وزمینه ای تولید بیش از ۲۸۳۰۰۰ میگاوات برق وجود دارد وبیش از ۱۱۱ سد بزرگ وکوچک درکشور شناسایی شده است وبیش از ۸ ملیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد وخیلی از منابع خدادادی زیر زمینی قابل استخراج هست .

این را هم بخوانید:  ​پارلمان افغانستان در مواجهه با قانون!

۳ – کسانی باشند که قدرت برقراری ارتباط قانونی بین بخش اول وبخش دوم را داشته وتدوین قوانین را بر چنین محور ارزشمند وپایدار وزیر بنایی استوار نموده ونظارت بر تطبیق انرا بر قوه ای مجریه داشته باشند دراین صورت هست که می توانیم به یک پارلمان پیشرفته وعزت افرین امید وارد بوده وبه نجات کشور ومردم خود باورمند خواهیم شد .

۴ – قطعا گذر کردن از چنین عقبه های سخت ودشوار کار اسانی نیست اندیشه می خواهد وطرح بیرون رفت وامکان پذیر می طلبد با توجه به چنین واقعیت های روز کشور اکثریت کاندید های محترم متاسفانه فاقد چنین ظرفیت بوده وهمه براساس فریب نیرنگ،پول وشعارهای درون تهی وبهره گیری از سطح شعور عامه وارد میدان شده اند با چنین چوپانهای نادان وکم توان ونا اشنا قطعا رمه وگوسفندان نصیب گرگان خواهند شد خیلی خردمندانه خواهد بود اگر افراد توانا را مردم شناسایی نموده وبه انها رای دهند ولو اینکه همه از یک تبار واز یک منطقه ای خاص باشند پارلمان را نجات خواهد داد ودر نتیجه، این مردم هستند که پیروز می شود اگر به چنین معیار مشخص اهمیت داده نشود قطعا مردم خود را بازنده دانسته وکشور همچنان به عقب خواهد رفت .
حافظ وظیفه ای تو دعا گفتن است وبس .

این را هم بخوانید:  کثرت تنوع و قلت تعقل

نویسنده: اقبال صادقی

برچسب ها

بدون دیدگاه