۲۳ میزان ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۳ میزان ۱۳۹۷

دریغ از یک طرح مفید کاندید ها

تا کنون نوشته ها وصحبت های خیلی از کاندید هارا که شنیدم همه به نوعی گرفتار بازی در شاخه ها بوده وطرحی که ریشه در رفع دشواری های مردم افغانستان داشته باشد دیده نشده است به نظر می رسد با چنین اندیشه های تکراری پارلمان جدید افغانستان هیچ گونه نواوری وابتکار در طرح وشیوه ای کاری نداشته وعطف بر پارلمان سابق خواهند شد

نیاز مبرم وشدید مردم افغانستان پس از امنیت اقتصاد ومعیشت مردم وفقر زدایی واشتغال افرینی هست که در بیان هیچ یکی از نمایندگان احتمالی دیده نشده است بحث هابصورت کلی اجرای عدالت رفع ظلم وخدمت به مردم عنوان شده است اما باچه طرح؟ دیگر ساکت هستند. 

در پارلمان کشور بحث از تدوین قوانین جهت اجرای ان توسط قوه مجریه هست یک نماینده ای قدرتمند علاوه بر فهم قانون وتوان تدوین ان باید قدرت تیم سازی قوی را درجهت روی کرد سازی قوانین به سمت ایجاد توانمندی اقتصاد کشور داشته باشد گرچند که وظیفه ای اصلی نمایندگان تدوین قانون است اما باید قوت بخشی اقتصاد کشوررا محور اصلی کار خود قرار داده وبا تنظیم قوانین مشخص وقابل اجرا برای انکشاف اقتصاد کشور قدرتمندانه وارد شوند ونمایندگان پس ازاین مرحله قوانین قوت اقتصاد را به دولت سپرده ودر اجرای ان نظارت جدی کرده وتحقق انرا از وزیر بخواهند پس شاخص یک نماینده ی خوب قرار ذیل است:
۱ – قدرت تدوین وفهم قوانین 
۲ – جهت دهی روی کرد عمده ای قوانین به امور انکشاف اقتصادی 
۳ – اشنایی کامل با پتانسیل های ممکن اقتصاد کشور 
۴ – پس ازتدوین قوانین جهت اجرای ان توسط دولت نظارت جدی وسخت گیرانه منظور شود.
۵ – قدرت ایجاد تعامل منطقی بین دولت وپارلمان وجلو گیری از تقابل ضرر افرین . 
چنین نماینده می تواند به حال مردم وکشور مفید بوده وپارلمان را تبدیل به یک پارلمان پویا وافتخار بخش خواهد نمود .

این را هم بخوانید:  ضرورت مواجهه‌ی مسئولانه با پروسه‌ی انتخابات

نویسنده: اقبال صادقی

برچسب ها

بدون دیدگاه