۲۳ میزان ۱۳۹۷
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۳ میزان ۱۳۹۷

باید به آنها که صدای مردم بوده اند، رأی بدهیم!

انتخابات پیش رو آزمون سختی برای مردم ماست. به خصوص مردم هزاره کابل که در گذشته نسبتا انتخاب های آگاهانه و مسئولانه ای داشته اند؛ اکنون بیش از پیش در معرض امواج تبلیغات و انواع تطمیع ها از سوی اربابان زر و زور قرار دارند؛ گزینه هایی که ناشایستگی شان بر کسی پوشیده نیست، با چه تصوری از مردم و انتخاب شان، وارد کارزار انتخابات شده اند؟ در شرایط سیاسی بحرانی که اژدهای خونخوار فاشیزم حکومتی دوباره سر برآورده و از انواع راهها و دسیسه ها برای ضربه زدن و تضعیف مردم ما استفاده می کند، هر کرسی پارلمان، حیثیت یک سنگر ارزشمند و جایگاه کلیدی مقاومت و دفاع از مردم را دارد. تصور کنید آقازاده های تن پرور و حاجی های طماع با اهداف شخصی حفظ قدرت و ثروت خودشان بر کرسی پارلمان بنشینند؛ آیا جسارت، شهامت و یاحتی انگیزه و هوشیاری لازم برای دفاع از منافع مردم و فریاد کردن صدای اعتراض آنها را خواهند داشت؟

این را هم بخوانید:  «قصاب کابل» در طمع کرسی ریاست جمهوری

شاید اغلب مردم از کارنامه بسیاری نمایندگان برحال پارلمان راضی نباشند، اما نباید فراموش کنیم که چگونه برخی چهره های جوان و متعهد دوره قبل، صدای مردم را در مقاطع حساس و سرنوشت ساز بلند کردند و از اعتبار عضویت پارلمان در پشتیبانی از جنبش هایی چون تبسم و روشنایی هزینه نمودند در حالیکه بسیاری دیگر سکوت کردند و در شرایطی که رهبران سنتی برخلاف مسیر مردم حرکت می کردند. با اینکه نقدهای جدی به عملکرد آنها وارد است، اما کدام مجموعه یا نیروی سیاسی است که در ابتدا مرحله ای از تنش و چالش درونی را تجربه و از آن عبور نکرده باشد؟ نباید ارزش فریاد کردن صدای مردم را در شرایط دشوار تبعیض و تعصب از یک سو و تخریب و تهدید و.. از سوی دیگر نادیده بگیریم.

اگر ما عملکردهای مثبت چهره های تجربه شده را قدر ندانیم، چگونه می توانیم از منتخبان آینده خود در پارلمان بخواهیم در مسیر منافع و اراده مردم گام بردارند؟ آیا قضاوت مردم درباره کارنامه نمایندگان دوره قبلی، اثر مستقیم بر عملکرد منتخبان آینده نخواهد گذاشت؟ اگر ما به کسانی که صدای مردم بوده اند، رأی ندهیم، چگونه از منتخبان خود امید همراهی و همنوایی با مردم داشته باشیم؟

این را هم بخوانید:  جلو افراد ذیل را باید از پارلمان گرفت!

منبع: جامعه هزاره

برچسب ها

بدون دیدگاه