۲۶ سرطان ۱۳۹۵
  • دسته: x تیتر یک
  • ۲۶ سرطان ۱۳۹۵

ثبت نام قوای مسلح کشور با سیستیم بایومتریک آغاز شد

 جمهوری فریاد: وزارت دفاع کشور اعلان کرده است که بر اساس دستور رئیس جمهور کار ثبت همه سربازان اردوی ملی را از طریق سیستم بایومتریک آغاز کرده‌است.

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع کشور گفت که سربازان خیالی در صفوف نیروهای اردوی ملی وجود ندارد اما بخاطر دقت و اطمینان هرچه بیشتر کمیته‌یی موظف شده تا همه سربازان اردوی ملی را ثبت سیستم بایومتریک نماید.

 

این اقدام وزارت دفاع پس از آن صورت می‌گیرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر دفاع امریکا در کابل گفت که از موجودیت هر سرباز و پولیس در صفوف نیروهای امنیتی به جامعه جهانی اطمینان خواهد داد.

 

وزارت دفاع امریکا حدود پنج ماه پیش گفته بود که نمی‌خواهند برای هزاران سرباز خیالی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان معاش بپردازد.

پس از آن سیگار یا اداره سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان نیز گفت که کابل و واشنگتن در باره ارقام نیروهای امنیتی و دفاعی افغان معلومات دقیق در دست ندارند.

سیگار ابراز داشته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هرگز به رقم معین آن یعنی ۳۵۲۰۰۰ (سه صدپنجاه و دوهزار) نرسیده است.

مثال خوبی نیروهای خیالی افغان در ولایت هلمند ثبت شده‌است، آقانور کینتوز قوماندان امنیه این ولایت گفته است که چهل درصد تشکیلات پولیس درهلمند خیالی است.

 

برچسب ها

در همین رابطه بخوانید

بدون دیدگاه